منظور از هدایای تبلیغاتی

منظور از هدايا ي تبليغاتي هداياييست که از طرف فروشندگان يا توليد کنندگان با ذکر نام محصول و شرکت عرضه کننده به فروشندگان خود به عنوان ياد بود و در واقع بابت قدرداني از اعتماد خريد کننده ميباشد.
اين نوع هداياي تبليغاتي در واقع هم به سود فروشنده و هم به نفع خريدار ميباشد و هر دو طرف از مزاياي خاصي برخوردار ميشوند.
فروشنده با تقديم هداياي تبليغاتي به مشتريان ياد و نام شرکت يا محصول خود را براي هميشه در ذهن مشتريان محصولات خود باقي ميگذارند و در صورتي که مشتري در صورت نياز خود يا آشنايان خود به آن محصول خريداري شده نياز داشته باشند در اولين لحظه آن هداياي تبليغاتي و محل فروش محصول را به ياد و خاطر مي آورند.
انواع هداياي تبليغاتي:
هداياي تبليغاتي ممکن است يک نايلون تبليغاتي يا يک خودکار باشد.
بستگي به سليقه ي فروشندگان هداياي تبيغاتي بسيار زيادي وجود دارد ممکن است هديه يک شرکت تبليغاتي يک ليوان باشد يا سالنامه و هداياي تبليغاتي بستگي به خريد مشتريان از ارزان ترين هدايا ي تبليغاتي گرفته تا ساعت هاي لوکس و برخي شرکت هاي توليد خودرو خارجي براي هداياي تبليغاتي شرکت خود گوشي هاي موبايل لوکسي به مشتريان خود هديه ميکنند که براي هميشه نام خود را در ذهن خريداران ثبت ميکنند.
هداياي تبليغاتي ممکن است قيمت آنچناني نداشته باشد اما اکثر مردم به هديه بودن آن توجه ميکنند که از آنها بابت خريدي که انجام داده اند هداياي زيبايي تعلق گرفته است. فلش مموري تبليغاتي
در بعضي ازموارد هديه ي ارزان قيمت مانند خودکار يا سالنامه ميتواند بسيار با ارزش تر از قيمت آن خودکار براي خريداران باشد.