مقایسه ویژگی های کفش های دوچرخه سواری

سازگاري پدال هاي فيکس
کفش هايي که براي استفاده با پدال هاي فيکس طراحي شده اند، داراي ليست سازگاري با توجه به طرح رزوه (حفره) هاي قرارگيري پل روي کفش مي باشند. برخي رزوه هاي کفش هاي جاده، هر دو نوع پل هاي داراي 2 و 3 رزوه را قبول مي کنند، اما بيشتر کفش ها فقط يک نوع پل را پشتيباني مي کنند. کفش هاي ساخته شده براي استفاده از سيستم داراي 2 رزوه قابل استفاده با پل هاي داراي 3 رزوه نيستند. سيستم داراي 4 رزوه قابل انطباق با سيستم هاي ديگر نيز مي باشند.
اين سيستم ها چه تفاوتي در کارکرد دارند؟
- سيستم 2 رزوه اي:
به اسم سيستم SPD (مخفف Shimano Pedaling Dynamics، که اولين و تنها استاندارد مي باشد) نيز معروف است. سايز پل کوچکتر، يک اتصال محکم را بين پل و پدال ارائه مي کند. پل واقع در تورفتگي کف کفش امکان راه رفتن آسان تر را حداقل در مقايسه با سيستم 3 رزوه اي فراهم مي سازد. اين سيستم روي اکثر کفش هاي کوهستان و برخي کفش هاي جاده (از طريق مبدل) استفاده مي شود.

- سيستم 3 رزوه اي:
برخي اوقات با نام سيستم لوک (Look-style system) (نام شرکت پيشرو در اين سيستم) نيز شناخته مي شود. اين سيستم بيشترين ثبات، استحکام و انتقال انرژي را در هنگام دوچرخه سواري به شما مي دهد. با وجود پل بزرگ برجسته، قسمت پايين اين کفش دوچرخه سواري تاحدودي امکان راه رفتن را براي شما فراهم مي آورند.
کفش هاي ديگر دوچرخه سواري با دارا بودن کفي سخت اما بدون داشتن پل فيکس، هر يک به نوبه خودشان باعث افزايش اثربخشي در هنگام پدال زدن مي شوند. اين پدال ها قابل استفاده بر روي پدال هاي تخت مي باشند.