نقش فون در عکاسی

 فوني که هنگام عکسبرداري انتخاب مي شود، تاثير بسزايي بر روي کيفيت و وضوح عکس خواهد داشت. همچنين هنگامي که فون عکاسي (پرده بک گراند) را با دقت انتخاب مي کنيد، مي توانيد حالت و شخصيت سوژه عکاسي را به طور کامل در عکس به نمايش بگذاريد.
تاثير فون(پرده) عکاسي در کيفيت تصاوير
يکي از چالش هاي مهم عکاسان انتخاب فون مناسب براي عکسبرداري مي باشد. فون هاي استاندارد با تنوعي از رنگ ها براي افزايش ديد عکاسان هنگام عکسبرداري مورد استفاده قرار مي گيرند، همچنين فون عکاسي يکي از مهمترين لوازم عکاسي داخل يک آتليه مي باشد.
انواع فون (پرده پشت زمينه) عکاسي
اگر در نظر داريد تا در آتليه خود از فون هاي سنتي استفاده کنيد، رايج ترين انواع آن به شرح زير مي باشد:
1.    فون پارچه اي: اين فون ها از رنگ هاي خالص تهيه شده اند و گزينه ايده آلي براي عکسبرداري پرتره مي باشند، همچنين قابليت شستشو و استفاده مجدد را نيز دارند، فون هاي مخملي و شطرنجي نيز جزئي از اين خانواده مي باشند.
2.    فون کاغذي: اين نوع از فون ها به صورت يک رول کاغذ و يکبار مصرف مي باشند. در اين نوع از فون هاي عکاسي امکان پيدا کردن انواع مختلف رنگ ها وجود دارد.
3.    فون بوم نقاشي: عمدتا به دليل وزن سنگين و جاگير بودن آن ها، فقط در آتليه هاي عکاسي مورد استفاده قرار مي گيرند و به صورت سفارشي توسط نقاش طراحي مي شود.
فون ها و نورها
فون ها و نورها مکمل هم هستند و هنگام عکسبرداري با هم مورد استفاده قرار مي گيرند. استفاده همزمان از اين لوازم عکاسي بر روي رنگ پوست و موي سوژه تاثير مي گذارد و باعث مي شود تا کيفيت عکس افزايش يابد.
انتخاب صحيح رنگ فون عکاسي
يکي از مهمترين فاکتورها در عکاسي انتخاب رنگ مناسب فون مي باشد، به همين دليل بايد مطمئن شويد که هنگام عکاسي رنگ فون باعث نمي شود تا تمرکز شما از سوژه عکاسي به سمت فون برود. هرگز فوني را انتخاب نکنيد که افکار و توجه شما را از سوژه عکاسي دور مي کند.
هنگاميکه شروع به عکس برداري از سوژه در مقابل فون مي کنيد بايد اطمينان حاصل کنيد که سوژه عکاسي خيلي به فون نزديک نباشد تا کيفيت عکس را کاهش دهد.
قوانين استفاده از فون عکاسي
انتخاب فون عکاسي سخت است، اما مي توان آن را به يک کار آسان تبديل کرد. هنگاميکه شما عکسبرداري را شروع مي کنيد با پيروي از قوانين زير مطمئن خواهيد شد که فون انتخابي با سوژه عکاسي همخواني دارد و نتيجه آن عکس با کيفيت همراه با نورپردازي مناسب خواهد بود.
سطح فون را قبل از عکاسي بررسي و چنانچه گرد و غبار و يا چيزهايي به آن چسبيده است آن ها را جدا نماييد.
اگر هنگام عکسبرداري فون مورد استفاده باعث پرت شدن حواس شخص مدنظر براي عکاسي مي شود، مکان آن شخص را تغيير دهيد.
زواياي عکاسي خود را تغيير دهيد تا تمرکز بر روي سوژه مورد نظر بيشتر شود.
هنگاميکه از اين قوانين پيروي کرديد، عکسبرداري شما با بهترين کيفيت انجام خواهد شد ولي تعداد زيادي از عکاسان به فون عکاسي خود توجه نمي کنند و همين امر باعث پشيماني آنها بعد از چاپ عکس ها مي شود.
شکي نيست که عوامل زيادي هنگام عکسبرداري با فون عکاسي در ايجاد تصوير مطلوب تاثير بسزايي دارد که عوامل زير از مهمترين عوامل مي باشد:
سوژه عکاسي
نورپردازي
ترکيب هر يک از موارد بالا با فوني که انتخاب کرده ايد باعث مي شود تا کيفيت عکس ها بهتر شود. حتي در برخي موارد مجبور به استفاده از يک فرايند آزمون و خطا هستيد تا بتوانيد فوني را انتخاب کنيد که نتيجه مناسبي را ارائه مي دهد.