انواع قفل دوچرخه

?- کابلي ( کليدي و رمزي)
مناسب براي مکان هاي کم جرم و جنايت

مزايا:
استفاده راحت و سريعتر از قفل U ، زماني کمتري براي قفل کردن دوچرخه نياز است. باربند سقفي دوچرخه
جابه جايي بسيار راحت مثلا جمع شدن دور لوله زين
معايب
حفاظت کمتر و آسان قطع مي شود
براي به دست آوردن حفاظت بيشتر بايد با قفل U استفاده شود.

?- قفل هاي U (يا D)
مسلما امن ترين براي استفاده روزمره

مزايا:
مقاومت در برابر چکش، قلم ( اسکنه )، اعمال نفوذ، و غيره
کاهش فضاي که دزد مي توانيد ديلم را وارد کنيد
در اندازه هاي مختلف اجازه مي دهد براي قفل يک چرخ و قاب به شي يا هر دو چرخ و قاب به شي ثابت
بالاترين پيشنهاد براي گارانتي دوچرخه شما

معايب:
زمان بيشتري براي پيدا کردن محلي مناسب براي قفل کردن و بستن قفل نسبت به کابل و زنجير نياز است.
حجيم تراز قفل ها ديگر که فقط در ابتدا دست و پاگير هست

?- قفل هاي زنجيري
بهترين راه حل براي مکان هاي ثابت مثلا در خانه

مزايا:
به اندازه کافي امن براي مناطقي با جرم و جنايت بالا
مقاومت در برابر اعمال نفوذ و برش و ضربه

معايب:
نياز به يک قفل – که بهتر است از نوع کتابي باشد که به راحتي باز نشود
سنگين و حجيم

* حالا که مزايا و معايت انواع فقل ها را مطالعه کردين با توجه به موارد بالا مي توانيد براي انتخاب قفل براي دوچرخه خود اقدام کنيد (توصيه مي کنم از قفل ترکيبي استفاده کنيد فقل U به همراه قفل کابلي )
در زمان خريد قفل بايد توجه کنيد که ارزش فقل خريداي شده حداقل بايد ??? از ارزش دوچرخه باشد تا بتواند از دوچرخه شما محافظت کند.
اگر شما قصد خريد قفل U را داريد توجه کنيد کليد از نوع مسطح باشد کليد هاي گرد يا لوله شکل خيلي راحت باز مي شوند.
اراکس