تجهيزات و وسايل مسيريابي و ارتباطي دوچرخه سواری

تا سالهاي اخير بيشتر از نقشه وكروكي منطقه و قطب نما براي مسيريابي و تعيين جهت استفاده مي شد با اين كه امروزه نيز استفاده از اين وسايل متداول است اما با پيشرفت دانش بشري، دستگاه GPS يا موقعيت ياب جهاني جاي خود را در ميان كوهنوردان، دوچرخه سواران كوهستان و طبيعت گردان باز كرده است و به جاي نقشه و كروكي از اين وسيله بسيار سودمند استفاده مي شود. GPS در انواع مختلفي به بازار عرضه شده است كه با توجه به اطلاعاتي كه به آن داده ايم علاوه بر تعيين جهت و مسير و هم چنين با توجه به مدل آن مي تواند درجه دماي محيط، ارتفاع، ميزان رطوبت و... را در اختيار ما بگذارد. GPS هاي مخصوص دوچرخه سواري كوهستان نيزبه بازار عرضه شده اند كه به فرمان بسته شده و كاركردهاي مفيد و مختلفي دارند. از ديگر وسايل لازم براي سفرهاي برون شهري و دوچرخه سواري در طبيعت مي توان تلفن همراه يا موبايل را نام برد كه در صورت ماهواره اي بودن تلفن همراه شما در هر نقطه از طبيعت امكان برقراري تماس خواهيد داشت كه از اين نوع تلفن همراه در كشور ما به ندرت يافت مي شود.  لوازم و قطعات دوچرخه