کنترل نور در عکاسی

با توجه به وسيع بودن رشته عکاسي و آموزش هاي جامع در اين زمينه، نگاه نافذ و درک شما از نور، تاثير کيفيت نور بر روي سوژه عکاسي و چگونگي کنترل عناصر طبيعت، بر زيبايي و کيفيت عکس ها اثر خواهد گذاشت. نور فلاش ها از لحاظ ميزان روشن و يا تيره بودن فضا و چگونگي تاثيرگذاري بر حالت و فضاي عکسبرداري، همچنين جهت و رنگ آن بر موضوع عکاسي بسيار اهميت دارد. با چند تکنيک و ترفند ساده مي توان تضمين کرد که عکس با کيفيت بهتري گرفته خواهد شد. در زمان مناسب موقعيت عکاسي را بايد بررسي و با استفاده از فلاش نور آنجا را کنترل نماييد همچنين با استفاده از رفلکتور مي توانيد از نور در زاويه مقابل استفاده بهينه  کنيد.
درک ويژگي نور فلاش
مسير، شدت و کيفيت نورسنج (اسپيدلايت يا چتري) از مهمترين ويژگي ها در نورپردازي مي باشد که تعيين کننده نحوه نگاه به سوژه عکاسي را نشان مي دهد.
ساده ترين روش براي تنظيم ميزان نور فلاش(اسپيدلايت يا چتري)  نگاه کردن به سايه ها است. سايه ايجاد شده توسط نور مستقيم، قوي تر از سايه ايجاد شده توسط نور پراکنده مي باشد. با توجه به سايز و فاصله فلاش دوربين از سوژه، شدت نور مشخص مي شود. به ياد داشته باشيد که اندازه واقعي فلاش دوربين مهم نيست بلکه شدت تابش نور آن به فضايي که شما در حال عکاسي هستيد مهم مي باشد.
نور پردازي عکس را چگونه کنترل کنيم
نور فلاش (دوربين يا چتري) را در جهت هاي مختلف حرکت دهيد و به اثراتي که بر روي سوژه عکاسي و سايه ها دارد توجه کنيد. براي اين کار بايد انواع نور را مشاهده کنيد:
1. نور جلو
فلاش (دوربين يا استوديويي) با قرار گرفتن در پشت دوربين و با تابش مستقيم به سوژه براي شما نور يک دست و مسطحي فراهم ميکند، اين حالت شبيه زماني است که پشت به خورشيد در حال عکاسي هستيد.
2. نور کناري
هنر عکاسي زماني است که جهت نور فلاش (دوربين يا چتري) را از يک طرف سوژه حرکت دهيد در اين حالت به مراتب نور مناسب تري براي عکاسي خواهيد داشت
3. نور پشت
هنگامي که فلاش (دوربين يا استوديويي) پشت سوژه عکاسي قرار مي گيرد اثرات کاملا متفاوتي بر روي عکس خواهد داشت. در اين حالت بيشترين نور به کناره هاي سوژه تابيده مي شود. 
راه هاي ساده براي بهبود بخشيدن نور فلاش دوربين
در اين قسمت راه هاي ساده بهبود نور فلاش (دوربين ) را بيان مي نماييم:
کنترل کردن نور فلاش براي عکسبرداري از مناظر بزرگ تا حدودي غير ممکن مي باشد، اما براي عکاسي پرتره، نماي نزديک و يا عکسبرداري از جزئيات مناظر, شرايط لازم را براي شما فراهم مي کند.
راه هاي متفاوتي براي تغيير نور فلاش به خصوص زماني که در حال عکاسي با نور مستقيم هستيد، وجود دارد. با فراهم کردن نور مورد نياز از يک فلاش (دوربيني يا چتري)، مي توان منبع کاملي از نور را براي سوژه عکاسي آماده کرد. با حرکت دادن و نزديک کردن فلاش (دوربيني يا استوديويي) به سوژه مي توان نور مناسب تري توليد کرد و يا اگر در حال عکسبرداري از سوژه کوچکي در غروب آفتاب هستيد، مي توانيد با استفاده از يک رفلکتور بين سوژه عکاسي و نور فلاش تاثير آن را مشاهده کنيد.