کفش های چسبی در دوچرخه سواری

از ويژگي هاي اين نوع، امکان بستن سريع و مزيت استفاده در شرايط نم و گل آلود مي باشد. چسب ها نسبت به نوع بندي انعطاف کمتري دارند و در طي سواري ايمني بالاتري در نگهداشتن دوچرخه سوار مهيا مي کنند. اکثر کفش هاي دوچرخه سواري 2 يا 3 بند چسبي دارند. به خاطر داشته باشيد تعداد بيشتر چسب ها، امکان تنظيم تناسب بيشتري را سبب مي شوند.

کفش هاي سگک دار
گران تر از کفش هاي ديگر هستند اما بيشترين نيروي لازم براي بستن و امنيت بالاي دوچرخه سوار را پيشنهاد مي کنند.
.
نگهداري کفش دوچرخه سواري:
کفش ها بايد بعد از هر بار کثيف شدن با دستمال يا پارچه تميز شوند. براي آلودگي هاي زياد، مي توانيد از يک برس همراه با آب گرم و پارچه صابوني استفاده کنيد.
قبل از استفاده مجدد، اطمينان حاصل کنيد که کفش را به طور کامل خشک کرده ايد. بهترين روش براي خشک کردن کفش ابتدا استفاده از يک دستمال توالت، سپس جدا کردن کفي داخل کفش و خشک کردن جداگانه هر يک مي باشد. قرار دادن کفش در محلي که هوا جريان دارد عمل خشک کردن را سريع تر خواهد نمود.

روش ديگر بسته بندي کفش ها با روزنامه مي باشد. يک شب تا صبح را با اين روش سر کنيد. صبح روزنامه ها را بعد از جذب رطوبت داخل کفش از آن خارج کنيد. با توجه به ميزان رطوبت، شما ممکن است مجبور به تعويض کاغذهاي داخل کفش بعد از چند ساعت براي افزايش سرعت خشک کردن کفش شويد.
اراکس