مزایای دوچرخه الکتریکی

- براي استفاده از اين وسيله نقليه نيازي به گواهي نامه رانندگي نيست.
- محدوديتي در تردد براي آنها تعريف نشده، حتي از گذرگاه عابر پياده و داخل پارک ها و فضاي سبز نيز مي توان عبور کرد.
- يکي از موانع جدي براي استفاده از دوچرخه در ترددهاي روزانه، بحث تعريق و بروز شرايطي نامطلوب براي حضور در اجتماع است که دوچرخه هاي الکتريکي پاسخ مناسبي براي رفع اين مشکل خواهند بود.
- به کمک موتور الکتريکي، ضمن مصرف انرژي کمتر، مسافت بيشتري مي پيماييد.
- بسياري از افراد به علت عدم آمادگي جسماني مناسب، علي رغم علاقه فراوان به دوچرخه سواري، استفاده از آن به صورت روزانه را ممکن نمي دانند. اين دوچرخه ها امکان لذت بردن از دوچرخه سواري در هر سني و با هر شرايط بدني را فراهم مي کنند.
- نسبت به وسايل نقليه موتوري، سبکتر، پاک تر و قابل اعتماد تر هستند. دوچرخه برقي
- در مقايسه با ديگر وسايل نقليه موتوري، ارزان ترند. علي الخصوص در بلند مدت و از نظر مصرف انرژي الکتريکي به جاي بنزين يا ديگر منابع سوختي.
- به علت سرعت کمتر نسبت به موتور سيکلت امن تر است.
- به راحتي مي توان خيابان هاي پر دردسر و پر استرس ترافيک را پشت سر گذاشت.
- دوستدار محيط زيست و هواي پاک است.
- دغدغه اي براي پارک کردن اين وسيله نقليه وجود ندارد. به راحتي در هر مکاني خصوصا جايگاه هاي پارک دوچرخه مي توان پارک نمود.
- نسبت به دوچرخه هاي معمولي، مسافت بيشتري را طي مي کند زيرا نيروي الکتريسيته به کمک نيروي انساني مي آيد.
ايران چرخ