دوچرخه برقی (Electric Bike / E-Bike)

يک دوچرخه الکتريکي و يا در اصطلاح (E-Bike) همان دوچرخه معمولي مي‌باشد، اما با اجزاي الکتريکي. با اين وجود اين دوچرخه‌هاي کاملا در اجزاي فرمان، پدال و همچنين در نحوه کاربري کاملا مشابه به دوچرخه‌هاي معمولي مي‌باشند تنها با اين تفاوت که داراي اجزاي الکتريکي موتور و باتري جهت ذخيره‌سازي انرژي الکتريسيته هستند. البته نبايد اين دوچرخه‌ها را با يک موتور سيکلت برقي مقايسه کرد چرا که طراحي و هدف از توليد هر يک از آنها کاملا متفاوت است. دوچرخه برقي
E-Bikeها تنها يک دوچرخه معمولي با يک موتور کوچک براي استفاده در مواقع لازم از جمله سراشيبي‌هاي تند و يا در مسير نا هموار هستند تا بتوان از انرژي موتور جهت سهولت و افزايش لذت دوچرخه سواري استفاده نمود. در واقع دوچرخه‌هاي الکتريکي جهت سهولت دوچرخه‌سواري در شرايط ناهموار مي‌باشند و نه به معني جاگزيني براي نيروي انساني.
مشخصه بارز در اين دوچرخه‌ها، داشتن موتوري است که توسط انرژي ذخيره شده در باتري، شروع به کار مي‌کند و به دوچرخه‌سوار در بالا رفتن از تپه‌ها کمک قابل توجهي مي‌نمايد (البته ناگفته نماند که اجزاي الکتريکي موتور و باطري موجود در آنها موجب افزايش وزن اين گروه شده‌است).
ايران چرخ