چگونه سه پایه عکاسی خود را تمیز نگه داریم؟

سه پايه عکاسي يک وسيله گرانقيمت براي عکاسان مي باشد بنابراين با يک راهنمايي ساده مي توان از آن محافظت کرده و آن را تميز نگه داشت. اگر شما مدتي از سه پايه خود استفاده نکرده باشيد، جمع شدن گردوخاک بر روي آن باعث مي شود کثيف شود و يا اگر به صورت مداوم از آن استفاده کنيد ممکن است آن طور که بايد تميز به نظر نرسد.
عکاسان با سفر به مکان هاي مختلف براي عکاسي و يا فيلمبرداري از سه پايه بسيار استفاده مي کنند که همين موضوع باعث کثيف شدن آن مي شود، به طور مثال عکاسان با رفتن به ساحل براي تماشاي غروب آفتاب چشمگير و عکاسي يا فيلمبرداري از اين مناظر زيبا بسيار از سه پايه عکاسي استفاده مي کنند.
قرار گرفتن سه پايه عکاسي روي شن ها باعث مي شود تا به مرور زمان دچار فرسودگي شده و يا با وزش باد شديد ممکن است آسيب ببيند و شن ها بين پيچ و مهره ها و بدنه سه پايه نفوذ کرده و باعث جرم شود. هنگاميکه فيلمبرداري و عکاسي به اتمام رسيد بايد سه پايه عکاسي را جمع کرده و به طور کامل در کيف مخصوص خود قرار داده و در اولين فرصت تميز شود.
براي تميز کردن سه پايه عکاسي مي توان به روش زير عمل کرد:
براي انجام اين کار ضرورتي ندارد از محصولات گرانقيمت بهداشتي و شستشو استفاده کنيد، بهتر است از مايع هاي شستشو که آنزيم هاي کمتري دارند، استفاده شود. يراي تميز کردن سه پايه عکاسي مقدار کمي از مايع شستشو همراه با آب گرم را در يک ظرف ريخته، به کمک يک پارچه تميز و بدون کرک مثل حوله، جرم ها را از سه پايه بزدائيد. اين کار را به صورت منظم و همراه با دقت انجام دهيد تا سه پايه به طور کامل تميز شود و آسيب نبيند.
با يک راهکار ساده نيز مي توانيد بين پيچ و مهره هاي سه پايه عکاسي که جرم در آن نفوذ پيدا کرده است را تميز کنيد، شما مي توانيد از يک مسواک نرم قديمي براي انجام اين کار استفاده کنيد تا از زنگ زدگي آن جلوگيري کنيد.
در پايان کار هنگاميکه تمام قسمت هاي سه پايه عکاسي خود را به طور کامل از غبار و گردوخاک تميز کرديد، بوسيله يک پارچه تميز آن را به صورت منظم و بدون فشار و به طور کامل خشک کنيد تا شفاف شود.