حضور بهینه در نمایشگاه با استفاده از هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی یکی از روش های بهینه در تبلیغات و جلب توجه افراد به تجارت و کسب و کار شما است. با استفاده از هدایای تبلیغاتی ، برند و تجارت شما در اذهان نقش می بندد. به کار بردن هدایای تبلیغاتی در نمایشگاه ها می تواند حضور شما را در نمایشگاه ها بهینه تر کند. این یک نتیجه ثابت شده است که بر اساس یک مطالعه در سال 1991 به اثبات رسید. این مطالعه نشان داد که استفاده از هدایای تبلیغاتی می تواند تعداد بازدیدکنندگان غرفه را به مقدار زیادی افزایش دهد.

برای انجام این مطالعه یک شرکت مورد مطالعه ، 4900 دعوت نامه برای مشتریان بالقوه ارسال کرد. در این میان به برخی از این مشتریان هدایای تبلیغاتی داده شد و برخی نیز همراه دعوت نامه خود، در حین بازدید از نمایشگاه و بعد از اتمام نمایشگاه هیچ گونه هدایای تبلیغاتی دریافت نکردند. مطالعات نشان داد که آن دسته از افرادی که هدایای تبلیغاتی دریافت کردند، درصد بالای بازدید کنندگان از غرفه شرکت مذکور را تشکیل دادند.

نتایج این مطالعه نشان داد که ارسال هدایای تبلیغاتی به همراه دعوت نامه ، تمایل افراد به بازدید از غرفه شرکت را بسیار بالا می برند. و آن دسته از افرادی که هدایای تبلیغاتی دریافت می کنند تا مدت ها شرکت و محصولات آن را به خاطر خواهند داشت. درحقیقت ارائه هدایای تبلیغاتی به رسم یادبود در نمایشگاه ها می تواند حضور شما را پر رنگ تر و بهینه تر کند.

علاوه بر این مطالعه که به صورت موردی بر روی یک شرکت انجام شد، مطالعات دیگری نیز در این زمینه انجام شده است که همگی آن ها بیانگر تاثیر مثبت هدایای تبلیغاتی در ماندگاری در اذهان مشتریان و عموم می باشند. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط توسط انجمن بین المللی هدایای تبلیغاتی ، 6.71 درصد از افرادی که از غرفه بازدید شده ، هدایای تبلیغاتی دریافت می کنند ، تا مدت ها برند و محصولات شرکت را به خاطر دارند.