تلمبه و لوازم پنچرگيري دوچرخه

يكي از مهم ترين و حياتي ترين وسايل موردنياز در دوچرخه سواري كوهستان مخصوصا در برنامه هايي كه به نقاط دوردست از شهر سفر مي كنيد تلمبه و لوازم پنچرگيري مي باشد ؛ تلمبه بايد سبك ، كوچك و قابل حمل بوده و هم چنين ويژگي باد زدن به هر دو نوع سر تيوپ هاي موتوري و سوزني را داشته باشد . تلمبه هاي مخصوص دوچرخه قابليت بسته شدن بر روي تنه دوچرخه و يا جاي قمقمه را دارند كه حسن آن راحتي دسترسي به تلمبه و عيب آن افتادن از روي دوچرخه در تكانهاي شديد و يا خاك گرفتن و گلي شدن آن مي باشد . از ديگر وسايل موردنياز پنچرگيري تيوپ اضافي سالم و 3 عدد تايليور مي باشد كه از تايليور براي در آوردن لاستيك از داخل طوقه استفاده مي شود ، شما بايد علاوه بر وسايل فوق تعدادي وصله پنچرگيري آماده كه در بازار موجود است و چسپ پنچرگيري و سمباده جهت زبر نمودن محل پنچري به همراه داشته باشيد . لوازم و قطعات دوچرخه

نكات:
1) براي كمتر درگير شدن با پنچري مي توانيد از تيوپ هاي سنگي كه مقاوم تر و البته سنگين تر از تيوپ هاي معمولي هستند استفاده كنيد.
2) در برنامه هاي طولاني مدت دوچرخه سواري كه در مناطق دوردست ، مرتفع و ناهموار كوهستاني ركاب مي زنيد حداقل دو تيوپ اضافي با خود داشته باشيد.
3) بهترين محل براي قرار دادن وسايل پنچرگيري خود كيف مخصوص زير زين مي باشد .