قفل های کلید یا رمزی برای دوچرخه

نوع قفلي را انتخاب کنيد که به بهترين وجه منطبق بر عادات شماست
در قفل هاي کليدي امکان گم کردن کليد وجود دارد و يا جاگذاشتن آن پس هميشه يک کليد اضافي در جايي امن در خانه داشته باشيد.
يک دزد مصمم مي تواند بسياري از ترکيبات اعداد را تست و يا (به عنوان مثال سال تولد، سالگردها، و غيره) حدس بزنيد. قفل چهار رقمي ترکيبي ??،??? ترکيبات دارن ، و به طور متوسط، شما مي توانيد ?،??? ترکيب را در حدود ?? دقيقه امتحان کنيد. بنابراين، هر کسي با پافشاري به اندازه کافي ( و زمان کافي ) مي تواند هر قفل رمزي را باز کند.
در زماني که دوچرخه شما دزديده شده :
در زماني که دوچرخه شما دزديده شد اولين کار اينه که به پليس مراجعه کنيد خيلي ها فکر مي کنن اين کار فايده نداره ، ولي با مراجعه شما و کساني که اين مشکل براشون پيش اومده به پليس و تشکيل پرونده پليس بعد از مشاهد زياد شدن پرونده هاي دزدي دوچرخه براي پيشگيري و يا پيدا کردن مجرامان اقداماتي انجام مي دهد.
يه سري به بازار سياه که دوچرخه در آنجا خريد و فروش مي شود بزنيد يا هر محلي که اجناس دسته دوم به فروش مي رسد.
فروشگاه هاي محلي دوچرخه را با خبر سازيد و شماره تماس خود را به آنها بدهيد به همراه مشخصات دوچرخه مخصوصا آنهايي که خريد دوچرخه دسته دوم دارن. باربند سقفي دوچرخه
در دنياي مجازي هم دوزديده شدن دوچرخه خود را اعلام کنيد به همراه عکس ( مثلا در فيس بوک و يا انجمن هاي مجازي دوچرخه سواري )
هشدار : در زماني که دوچرخه خود را يافتيد با کسي که دوچرخه دست آن است درگير نشود و با توسل به زور دوچرخه را از آن نگيريد چون امکان درگيري وجود دارد با تماس با پليس يا ايستگاه هاي محلي که در آن مکان است مبادرت به دريافت دوچرخه کنيد.
در آخر بايد بدانيد که تمام موارد بالا براي پيشگيري از دزديده شدن دوچرخه شما هست و کار را براي دزد دوچرخه بسيار سخت مي کند، که شايد از دزديدن دوچرخه شما منصرف شود.
اراکس