چراغ خطر و روشناييدر دوچرخه سواری

ابتدا هرگونه دوچرخه سواري در شب را ممنوع اعلام مي كنم اما در بعضي از برنامه ها و بعضي از شرايط مجبوريم كه در شب دوچرخه سواري كنيم؛ پس براي اين كار نياز به چراغ خطر پشت و روشنايي جلو داريم. هم اكنون انواع گوناگوني از اين نوع از چراغها در مدل هاي مختلف در بازار موجود مي باشد. چراغ روشنايي مخصوص دوچرخه بر روي فرمان نصب مي شود و حالت كشويي داشته و به عنوان چراغ قوه نيز در كمپهاي شبانه فابل استفاده است و از چراغ خطر نيز كه اغلب LED هاي قرمز رنگ داشته و چشمك زن مي باشد در پشت دوچرخه استفاده مي گردد. البته چراغ پيشاني هاي مخصوص كوهنوردي نيز اين كارايي را براي شما دارند.  لوازم و قطعات دوچرخه