نحوه هماهنگی چرخ‌دنده‌های جلو و عقب دوچرخه

سعي کنيد بين چرخ‌دنده‌هاي جلو و عقب يک نوع هماهنگي وجود داشته باشد، اين مستلزم آشنايي با تنظيم دقيق چرخ‌دنده‌‌ها مي‌باشد. استفاده نادرست از دنده‌ها و قرار گيري نامناسب زنجير بروي چرخ‌دنده‌هاي جلو و عقب، مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به دوچرخه شما وارد نمايد. صحيح‌تر آن است که به جاي قرار‌دادن زنجير با زواياي شديد برروي چرخ ‌دنده‌هاي جلو و عقب، به طور مثال، استفاده از چرخ‌دنده بزرگ در جلو و چرخ‌دنده کوچک در عقب و يا بالعکس، استفاده از چرخ دنده کوچک در جلو و چرخ دنده بزرگ در عقب (شکل را با دقت ملاحظه کنيد)، بدين گونه عمل نماييد که (با در نظر گرفتن يک دوچرخه ?? سرعته):

نحوه هماهنگي چرخ‌دنده‌هاي جلو و عقب
?- در سربالايي‌ها: همانطور که در بالا اشاره شد، براي بالا رفتن از تپه‌ها و سربالايي‌ها به دليل مقاومت نيروي جاذبه، فشار مضاعفي بر ساق‌ پاي دوچرخه‌سوار احساس مي‌شود. لذا در اين حالت بهتر است از دنده سبک استفاده شود. به اين ترتيب که زنجير بروي کوچکترين چرخ دنده جلو يا همان دنده ? و در قسمت عقب نيز بروي چرخ دنده‌‌هاي ? تا ? قرار گيرد (مناطق سبز رنگ، محل مناسب تعويض دنده مي‌باشد). پر واضح است که هر چقدر شيب بيشتر باشد استفاده از دنده ? و هر چقدر شيب کمتر باشد استفاده از دنده ? شرايط بهتري را براي دوچرخه سوار فراهم مي‌نمايد. (در اين حالت به دليل استفاده از چرخ دنده کوچک در قسمت جلو، زمان کمتري براي چرخش کامل پدال مورد نياز است، همچنين به دليل استفاده از چرخ‌ دنده بزرگتر در قسمت عقب، در هر بار رکاب زدن کامل، مسافت بيشتري طي خواهد شد.) دوچرخه جاينت
?- در سراشيبي: در اين حالت دقيقا بر عکس حالت قبل، از دنده سنگين استفاده مي‌شود. به عبارت ديگر زنجير در قسمت جلو بروي چرخ دنده‌ بزرگتر (دنده ?) و در قسمت عقب بروي چرخ‌ دنده‌هاي کوچکتر (دنده‌هاي ? تا ?) قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب زمان مورد نياز براي چرخش کامل پدال و همچنين نيروي محرک دوچرخه افزايش يافته و در نتيجه شما مي‌توانيد در سراشيبي‌ها سرعت بالاتري را تجربه نماييد.
?- در سطح صاف: در سطوح صاف و هموار بهتر است از چرخ دنده وسط در قسمت جلو و بسته به شرايط و نياز دوچرخه‌سوار از دنده‌هاي ? تا ? در قسمت عقب استفاده شود. در اين حالت هنگامي که از دنده ? در قسمت عقب استفاده شود، کمترين نيرو و فشار بر ساق‌ پاي دوچرخه‌سوار وارد مي‌شود و در مقابل سرعت حرکت شما نيز کاهش مي‌يابد. هر چقدر به سمت دنده‌هاي بالاتر حرکت مي‌کنيد، ميزان فشار و همچنين سرعت حرکت شما افزايش مي‌يابد.
ايران چرخ