موارد پیشگیری از دزدی دوچرخه

يکي از بدترين اتفاقات که به نظر من مي تواند براي يک دوچرخه سوار بيفته دزديده شدن دوچرخه با ارزش آن است سرقت دوچرخه يک مشکل بزرگ در دنيا ، بالاخص در شهرهاي بزرگ است. باربند سقفي دوچرخه
از آنجايي که روزانه حداقل ? الي ? ساعت با دوچرخه در شهر تهران رفت و آمد داشته و دارم و با مشکل قفل کردن دوچرخه مواجعه بود در همين رابطه با مطالعه در مورد شيوه هاي دزدي دوچرخه چند نکته براي حفاظت و کمک براي جلوگيري از تبديل شدن به يک قرباني، براي شما و خودم جمع آوري کردم اميدوارم که اين مطالب بدردتون بخوره

موارد پيشگيري از دزدي دوچرخه:
يک عکس از دوچرخه و يک عکس از شماره بدنه دوچرخه خود تهيه کنيد اگر دوچرخه دزديده شد مي توانيد به عنوان يک سند در زمان پيدا شدن ارائه دهيد.
در زمان خريد دوچرخه دسته دوم لازم است هوشيار باشيد از فروشنده درخواست سند دوچرخه را کنيد اگر سند موجود نبود يک کپي کارت ملي از فروشنده دريافت کنيد و در زير آن توضيحات مثل مدل ، رنگ و سريال دوچرخه و زمان خريد را درج کنيد به همراه امضاء.
هشدار: اگر دوچرخه دسته دوم خريداري کرديد و دزدي از آب دربياد در آن زمان شما دزد آن هستيد! پس مورد بالا را حتما انجام دهيد.
محل قفل دوچرخه را به دقت انتخاب کنيد، توازن حفاظت با ديد

هيچ وقت دوچرخه خود را در مکاني هاي که رفت و آمد کم است فقل و رها نکنيد .
دوچرخه خود را در مکاني که در ديد شما از داخل ان هستيد قفل کنيد در صورت امکان نداشتن اگر نگهبان و يا مغازه داري در آن محل بود به آن سفاش کنيد که دوچرخه براي شما است اگر کسي ديگر براي باز کردن قفل مبادرت کردن جلو گيري کند.
در شهر هاي بزرگ بيشتر مکان ها داري دوربين مدار بسته هستند سيع کنيد که دوچرخه خود را در ديد دوربين ها قفل کنيد.
در مکان هاي که امکان سرقت در آن زياد است دوچرخه را به هيچ وجه حتي با قفل کردن زمان زيادي ترک نکنيد.
از لحاظ تاريخي، مراکز شهري (حتي در محله هاي خوب) داراي بالاترين ميزان سرقت دوچرخه هستند.
بعد از قفل کردن صحيح دوچرخه بايد قمقمه ، چراغ جلو و عقب ، تلمبه اگر روي بدنه نصب هست ، زين در صورتي نياز و لوازم جانبي دوچرخه باز کرده و با خود ببريد.
قفل کردن دوچرخه و چرخ دوچرخه به يک شي غير متحرک
براي حداکثر امنيت، کابل قفل و يا زنجيره شما بايد به اندازه کافي بلند باشد که بتوانيد هر دوچرخه و بدنه را به ميله يا درختي قفل کنيد. اگر شما فقط يک چرخ خود را قفل کنيد دزد مي تواند به راحتي با باز کردن آن چرخ بقيه دوچرخه را با خود ببرد . برعکس، اگر شما فقط تنه را قفل کرده باشيد، چرخ هاي گران قيمت شما در خطر دزديده شدن هستند پس شما بايد توسط يک قفل يا کابل بلند يا دو قفل هم چرخ ها هم بدنه را قفل کنيد.
با استفاده از دونوع فقل دزد براي باز کردن دو نوع مختلف از ابزارها را نياز دارد که اين کار را براي آن سخت مي کند و شايد از دزديدن چرخ شما پشيمان شود.
در زماني که قفل شما کوتاه يا فقط يک فقل به همراه داريد بايد چرخ جلو را باز کرده و در کنار چرخ عقب گذاشته و فقل را از ميان هر دو چرخ رد کرده و با بدنه به محل مورد نظر قفل کنيد.
در حالت ايده آل دوچرخه را به يک ميله بلند و يا يک درخت قوي قفل کنيد اگر شما مجبور به استفاده از وسايل ديگه براي قفل دوچرخه شديد، مطمئن شويد که به اندازه کافي بلند و سنگين باشد همچنين هيچ محدوديتي در مقابل قفل دوچرخه به آن وسايل وجود نداشته باشد در زمان قفل کردن دوچرخه توجه کنيد که درب، پله، پياده رو،محل عبور نابيناها و معلول و غيره را مسدود نمي کنيد.
در مورد پيشگيري، ريز تراشه هاي وجود دارن که مي توان در بدنه دوچرخه جاسازي کرد که بعد از دزديده شدن دوچرخ ، آن را رديابي کنيد اين ريز تراشه ها بسيار گران قيمت هست.

وقتي قفل به همراه نداريد:
درصورتي که نمي توانيد دوچرخه را همراه خود ببريد و مجبور به ترک آن هستيد
زنجير دوچرخه را قبل از پارک کردن به بزرگترين طبق جلو انتقال بدهيد و بعد در حالت سکون توسط دسته دنده آن را به حالت کوچکترين طبق بگذاريد. اين کار باعث مي شود وقتي دزد دوچرخه بخواهد رکاب بزند زنجير درست در روي دنده هاي طبق جا نخورد و زنجير گير کند که باعث استرس در دزد مي شود همچنين براي رفع اين مورد زماني را بايد صرف کند.
اگر دوچرخه شما از نوع سيستم ترمز V ( ترمز هاي لقمه اي ) است مي توانيد با خلاص کردن ترمز ها که کاري ساده است يک شوک بزرگ به کسي که دوچرخه شما رو دزديه وارد کنيد، وقتي دزد سوار بر دوچرخه شده و در حال فرار است زماني متوجه ميشه که ترمز نداره که خيلي ديره.
اگر چرخ جلوي شما از نوع ضامني است ضامن آن را شل کنيد ، اين کار باعث مي شود وقتي دزد سوار بر دوچرخه شود با يک شوک مواجعه شود چون چرخ جلو در جايي خود ثابت نيست و براي رفع اين مورد بايد زماني را صرف کند.
اراکس