کاربرد سافت باکس در نورپردازی چیست؟

سافت باکس چيست؟
عکاسان پرتره، صنعتي و تجاري به ارزش استفاده از سافت باکس در آتليه عکاسي خود براي عکاسي حرفه اي کاملا آگاه هستند. يکي از مهمترين تجهيزات عکاسي سافت باکس مي باشد که تاثير بسزايي در کيفيت عکس ها دارد. انتشاردهنده هاي نور مانند فلاش هاي چتري (استوديويي) وLED  ها اگر به درسـتي در داخـل ســافت باکـس قــرار گــيــرند سايه هاي اضافي در عکس را کاهش مي دهند. نزديک شدن منابع نوري بوسيله سافت باکس به سوژه يا مدل عکاسي باعث مي شود نور ملايم تر به نظر برسد مانند نوري که از پنجره تابيده مي شود.
سافت باکس در اشکال مستطيل شکل، هشت ضلعي و مربع وجود دارد. سافت باکس از يک پارچه شفاف تشکيل شده است که بر روي يک پايه نور قرار گرفته و نور مورد نياز عکاسي را از منبع اصلي نور انتشار مي دهد. پارچه سافت باکس شامل رنگ هاي سفيد يا نقره اي براي قسمت داخلي و رنگ مشکـي بــراي قــسمت بيرونـي سافــت باکــس مي باشد که مانع از انعکاس نور به ساير قسمت ها در آتليه عکاسي مي شود. سافت باکس ابتدا نور عبوري از يک فلاش را در فضاي بسته و داخلي خود جمع آوري مي کند، سپس آن را از پارچه نيمه شفاف خود انتشار مي دهد که باعث يکنواخت شدن نور تابيده شده بر سوژه عکاسي مي شود.
به چه علت سافت باکس ها سايزهاي متفاوت دارند؟
تنوع ابعاد در سافت باکس از سايز کوچک و پرتابل تا بزرگ ترين سايز را شامل ميشود. علت بوجود آمدن انواع سايز در سافت باکس ها، "کيفيت نور" است. کوچکترين آن ها، بسيار ايده آل و قابل حمل براي عکاسي هستند. اگر چه حمل سايز کوچک سافت باکس آسانتر است ولي ميزان نوري را که بر سوژه عکاسي مي تاباند نسبت به ساير سايزهاي آن کمتر مي باشد اما به همان اندازه نقش بسزايي در عکاسي دارد. سايز هاي متوسط سافت باکس حجم کمتري از سايه ها و سايزهاي بزرگ حجم سايه هاي بيشتري در عکس را تحت پوشش قرار مي دهند. به علت متنوع بودن اشکال مختلف سافت باکس از آنها بيشتر در آتليه عکاسي استفاده مي شود.
معمولا گريدها با يک نوار چسب به قسمت جلوي سافت باکس متصل مي شوند. اين قطعات جانبي (گريد, دفيوزر) اين امکان را براي عکاسان فراهم مي کند که بتوانند کنترل بيشتري بر نورهاي اضافي با کانون محدودتر که بوسيله سافت باکس روي سوژه مورد نظر ايجاد مي شود, داشته باشند. سافت باکس هاي مربع شکل، نورهايي به شکل مربع ايجاد مي کند به گونه اي که به نظر مي رسد نورها از پنجره تابيده شده اند. سافت باکس هاي هشت ضلعي نورهاي گرد ايجاد مي کند و به نظر مي آيد که نور تابيده شده از يک منبع طبيعي نور مانند خورشيد منتشر مي شود.