آچار هاي چندكاره مخصوص دوچرخه

از ديگر تجهيزاتي كه شما را در مواجهه با نواقص احتمالي در دوچرخه سواري ياري مي نمايد آچار هاي چندكاره مخصوص دوچرخه است كه اين آچار شامل آچار آلن در شماره هاي موردنياز براي دوچرخه ، پيچ گوشتي دوسو و چهارسو ، آچار زنجير و ... مي باشد .
كيف زير زين: يك كيف زير زين خوب بايد محكم به زير زين بسته شود (نوع مرغوب آن از نوع كليپسي مي باشد) و در عين حال كه از سايز مناسبي برخوردار است جادار باشد. در كيف زير زين خود علاوه بر وسايل پنچرگيري كه ذكر شد بايد آچار چندكاره مخصوص دوچرخه، سيم ترمز، آچار فرانسه كوچك، روغن دان و ... داشته باشيد . لوازم و قطعات دوچرخه
نكات:
1) آچار هاي ديگري را كه موردنيازتان خواهد شد به همراه داشته باشيد.
2) بهترين روغن دان براي شما ظرف قطره چشم مي باشد.
3) از روغن هاي با شماره پايين كه به خود گرد وغبار نمي گيرند استفاده كنيد .