کفش های دوچرخه سواری کوهستان

اين کفش ها براي رکاب زدن با کارايي بالاتر، کفي نسبتاً محکمي دارند، اما جداره خارجي لاستيکي و قابل انعطاف کفش امکان پياده روي در مسيرهاي لغزنده يا خشن را مي دهد. داشتن بندهاي معمولي يا چسبي، تنظيم تناسب کفش و پا را ممکن مي سازد و همچنين اين نوع کفش ها محافظت کمي از پنجه پا نيز دارند. کفش دوچرخه سواري
در صورت بالا بردن قيمت، شما مي توانيد کفش هايي با ويژگي هايي از قبيل کفي محکم تر، وزن کمتر، محافظت بهتر از پا و مچ پا، آستر ضدآب، حلقه هاي چسبي بيشتر يا بندهاي سگک دار براي بهبود تناسب و امنيت پايتان تهيه کنيد. برخي کفش ها امکان جدا کردن ميخ هاي زير پنجه را بمنظور انقباض بيشتر پا در هنگام حرکت بدون دوچرخه به شما مي دهند.
اراکس