سایز مناسب کفش دوچرخه سواری

کفش دوچرخه سواري بايد از ابتداي خريد اندازه پا و راحت باشد. به خاطر کف محکم و سخت کفش، کفش هاي دوچرخه خيلي راحت نيستند و احتمال کمي دارد تا بعد از خريد در آنها احساس راحتي کنيد (جا باز نمي کند). تمامي کفش ها بايد مقدار کافي فضا براي تکان خوردن پنجه در داخل کفش داشته باشند. در قوس پايتان بايد احساس راحتي داشته باشيد و توسط کفش محافظت شود و همچنين پاشنه نبايد به بالا و پايين حرکت کند. البته در حين راه رفتن ممکن است کمي احساس لغزش در پاشنه داشته باشيد و اين به دليل سفتي کف کفش است که پايتان را در وضعيتي باثبات در هنگام دوچرخه سواري حمايت مي کند. اگر احساس مي کنيد کفش به خاطر لغزش، با پايتان تناسب ندارد، سعي کنيد از سايز کوچکتر استفاده کنيد يا مدل هاي متفاوتي ديگري را امتحان کنيد.
کفش هاي دوچرخه سواري براساس شرکت هاي توليد کننده در سايزهاي مختلف اروپايي و آمريکايي عرضه مي شوند.