قمقمه آب در دوچرخه سواری

يكي از مواد موردنياز بدن آب مي باشد كه براي انسان جنبه حياتي دارد پس حتي اگر مي خواهيد 20 متر ركاب بزنيد قمقمه آب را به همراه داشته باشيد؛ يك قمقمه خوب بايد سبك باشد، مقاوم باشد، از مواد درجه يك ساخته شده باشد، درپوش دار باشد، به حد كافي بزرگ باشد و ...لوازم و قطعات دوچرخه
نكات:
1) در صورت نداشتن قمقمه آب دوجداره كه توانايي حفظ درجه آب را براي ساعاتي دارند؛ مي توانيد از پارچه اي حوله اي به عنوان كاور براي قمقمه خود استفاده كرده و با خيس كردن كاور حوله اي ، دماي آب سرد درون قمقمه خود را براي مدتي حفظ نماييد . ارزش اين كار را در گرماي طاقت فرساي ظهر يك روز تابستاني كه در حال دوچرخه سواري هستيد خواهيد فهميد
2) پس از هر برنامه قمقمه خود را شسته و در معرض هوا كاملا خشك نماييد .3) در برنامه هاي دوچرخه سواري طولاني مدت از دو قمقمه آب استفاده كنيد .