معایب دوچرخه الکتریکی

- قيمت يک دوچرخه الکتريکي متوسط، بيشتر از يک دوچرخه معمولي با کارکرد متوسط است.
- وزن اين دوچرخه ها به علت استفاده از اجزاي الکتريکي اغلب در مقايسه با دوچرخه هاي معمولي بيشتر است. هرچند در برخي از دوچرخه هاي الکتريکي جديد، از کربن که بسيار سبک و مقاوم است، استفاده مي شود اما اين ويژگي بر روي بالا رفتن قيمت تاثير مستقيم دارد. دوچرخه برقي
- با اينکه اغلب قطعات دوچرخه هاي الکتريکي و معمولي تفاوت چنداني ندارند، اما وجود يک سري قطعات خاص در دوچرخه هاي الکتريکي بحث تعمير اين دوچرخه ها را پيچيده تر مي کند و ممکن است براي پيدا کردن قطعه جايگزين، با مشکل مواجه شويد.
ايران چرخ