هدیه؛ نگاهی متفاوت‌

كاسه جايي رود كه باز آرد قدح!
انتقال يك جانبه پول، اموال و چيزهاي ديگر به گيرنده از جانب يك دهنده كه ظاهراً نبايد پس از دادن آن‌ها ادعايي نسبت به گيرنده داشته باشد.
خوب اين مي‌‌تواند يك تعريف از هديه دادن باشد. نكته‌اي كه در اين تعريف هست، بر فقدان هيچ پيش‌شرطي استوار است، يعني هديه‌دهنده نبايد هيچ پيش‌شرطي براي دادن هديه وضع كند.
اما گاهي وقت‌ها، برخي از هدايا ممكن است طرف مقابل را يعني طرف هديه‌گيرنده را وادار به حمايت از مثلاً يك محصول يا يك خدمت و يا يك برنامه كند (در اين صورت باز هم مي‌‌توان به آن هديه گفت؟!)
و باز گاهي وقت‌ها‌، بعضي از هدايا هم ممكن است هديه‌گيرنده را وادار به عمل متقابل سازد و به ديگر زبان او را وادار كند كه در هم‌چشمي و رقابت با هديه‌دهنده، او هم متقابلاً‌ هديه‌اي بخرد و اين هديه گران‌قيمت‌تر از هديه هديه‌دهنده هم باشد.
در اين حالت مي‌‌توان گفت هديه دادن نه از سر مهر و علاقه بلكه اساساً نوعي نماد است كه در يك حالت نمادين متقابل و در محيطي سمبوليك رد و بدل مي‌‌شود و بيشتر به يك فضاي اقتصادي شبيه است تا فضايي مبتني بر روابط خالص انساني.
به عبارت بهتر در چنين حالاتي، هديه‌گيرنده بايد آن را در چارچوب درآمد خود هضم و درك كند و به فكر جايگزين آن براي فرستادن به ميدان طرف مقابل باشد و به ديگر سخن فكر پشتوانه مالي دريافت آن را از همان لحظات اول پذيرش آن، لحاظ كند و به همين خاطر است كه موضوع در قالب سازماني به تخصيص بودجه براي هديه دادن ختم مي‌‌شود و هديه مي‌‌شود يك مقوله كاملاً اقتصادي و با حساب و كتاب و در واقع آدم را به ياد اين ضرب‌المثل معروف مي‌‌اندازد: كه كاسه جايي رود كه باز آرد قدح!
شما كه هديه مي‌‌دهيد به اين موضوعات چطور نگاه مي‌كنيد؟ خودکار تبليغاتي
- هديه شما علامت توجه به طرف مقابل است يا عاملي كه قدرت و مكنت شما را به رخ هديه‌گيرنده مي‌‌كشاند؟
- هديه شما طرف را به نگراني از نقض قواعد بازي مي‌‌كشاند يا اين‌كه به او آرامش‌خاطر مي‌‌دهد؟
- شما داريد هديه مي‌‌دهيد، يا پاداش رفتار موردنظرتان را از طرف‌ هديه‌گيرنده؟
- و بالاخره باز مي‌‌توان پرسيد كه داريد هديه مي‌‌دهيد يا قرض؟ ديگر هديه‌گيرنده را مجذوب خودتان مي‌‌كنيد يا وام‌دار خودتان؟ داريد به ديگران راه و رسم زندگي كردن را مي‌‌آموزيد يا راه و رسم وابستگي به ديگران را؟