چند دنده در دوچرخه‌ نیاز دارید؟ آیا تعداد دنده زیاد یک مزیت محسوب می‌شود؟

تعداد زياد دنده در دوچرخه‌ها عمدتاً به جهت فضاي رقابتي ميان سازندگان دوچرخه مي‌باشد، بنابراين هر فرد با توجه به استفاده‌اي که از دوچرخه دارد، مي‌تواند تعداد دنده مورد نياز خود را تعيين نمايد. در اکثر موارد تعداد زياد دنده در دوچرخه خريداري شده، بي‌فايده و بلا‌استفاده مي‌باشد.
سوالي که در هنگام خريد دوچرخه پيش مي‌آيد اين است که، آيا واقعاً شما به تعداد زيادي دنده در دوچرخه‌تان نياز داريد؟ شما مي‌توانيد با مطالعه مورد ذيل، اطلاعات خود را در زمينه انتخاب تعداد دنده مورد نيازتان کامل نماييد.
دنده‌ پايين‌، جهت سهولت شما براي بالا رفتن از تپه‌هاي سر‌سخت مي‌باشد و دنده‌ بالا در پايين آمدن آرام از تپه‌ها شما را ياري خواهد‌ نمود، داشتن تعداد زياد دنده در دوچرخه خوب است ولي الزامي نيست، به اين دليل که با توجه به شرايط استفاده شما، ممکن است تعدادي از آنها بلااستفاده بمانند. دوچرخه جاينت
شما تعداد چرخ‌دنده دوچرخه مورد نياز‌تان را دقيقاً نمي‌توانيد تعيين کنيد و در استفاده از آن مطمئن شويد، اين کار مشابه خريد ماشين مي‌باشد، در هر دو خريد شما امکان اين را داريد که، وسيله‌اي با توان بيشتر از نيازتان را خريداري کنيد، اما لزوماً نيازي در اين حد نداشته‌ باشيد.
در نهايت بايد گفت که الزاماً خريد پيشرفته‌ترين دوچرخه، بهترين انتخاب نيست، بلکه آنچه که در تعيين تعداد ‌دنده دوچرخه دخيل مي‌باشد، شرايط منطقه‌ايست که دوچرخه درآنجا استفاده مي‌شود، اگر منطقه‌اي که از دوچرخه استفاده خواهيد کرد، مسطح است، نيازي به دنده‌هاي زياد نداريد، به جراًت مي‌توان گفت که دوچرخه‌اي با ? دنده يا حتي کمتر کافي باشد، اما اگر قصد استفاده درمنطقه‌اي ناهموار را داريد، استفاده از دوچرخه‌هايي با چرخ‌دنده بيشتر، توصيه مي‌شود.
ايران چرخ