سطح لاستیک با آج های برجسته دوچرخه

اين لاستيک ها که عموما در دوچرخه هاي کوهستان مورد استفاده قرار مي گيرند، داراي الگوهاي مختلفي هستند که هر کدام عملکرد خاص خود را دارند. براي مثال برجستگي هاي کوچکتر و کوتاهتر، موجب سرعت بيشتر دوچرخه و صرف انرژي کمتر در هنگام رکاب زدن در سطوح سفت مي شوند، اما در زمين هاي نرم، حفظ تعادل مطلوبي نداشته و ليز مي خورند. در نقطه مقابل، برجستگي هاي عميق تر و بزرگتر هستند که در سطوح نرم و گل آلود به علت مقاومت غلتشي بالا، عملکرد مطلوبي دارند. مقاومت غلتشي در واقع عبارتست از مقاومت ناشي از حرکت چرخ بر روي سطح زمين. لاستيک هاي پهن تر با آج هاي بزرگتر، در هنگام حرکت بر روي سطوح نرم و يا گلي، فشار کمتري به سطح وارد کرده و کمتر در سطح مذکور فرو ميروند، بنابراين براي حرکت و چرخش آن ها در اين سطوح، به انرژي کمتري نياز است. اما اين لاستيک ها در سطوح صاف ممکن است موجب پيچ خوردگي شوند. تيوپ دوچرخه
ايران چرخ