دوچرخه جاده یا مسابقه‌ای (Racing Bike)

دوچرخه‌اي با طراحي منحصر به فرد که از مهمترين ويژگي آن مي‌توان به طراحي آيروديناميک و وزن فوق‌العاده کم، براي دست‌يابي به بيشترين سرعت ممکنه اشاره کرد. آلياژ ساخت بدنه اين دوچرخه از جنس آلومينيوم و يا فيبرکربن مي‌باشد که در مدل‌هاي حرفه‌اي براي دستيابي به وزن کمتر از جنس فيبرکربن استفاده مي‌شود.
سيستم ترمز آن با وجود انواع ترمز‌هاي ديسکي (هيدروليکي- مکانيکي)، هنوز هم استفاده از ترمزهاي نوع کاليپر (Caliper)، در بين دوچرخه‌سواران اين رشته بسيار مرسوم مي‌باشد.
زين باريک، نرم و حفره موجود در قسمت مرکزي آن همه و همه براي ايجاد راحتي بيشتر و مانع از تحت فشار قرارگرفتن و يا وارد شدن ضربه به قسمت تحتاني بدن دوچرخه سوار در مدت زمان دوچرخه‌سواري است. کيف دوچرخه سواري
نوع فرمان در اين دوچرخه براي قرارگيري دوچرخه‌سوار در بهترين حالت ايرودينامک طراحي شده است و براي سواري‌هاي طولاني مدت چندان مناسب نيست.
براي راحتي بيشتر در مدل‌هاي جديد از ست‌دوم ترمز، بر روي قسمت صاف فرمان در نظر گرفته شده ‌است اگر چه اينکار ممکن است قدري حالت استاندارد و آيروديناميک دوچرخه سوار را کاهش دهد، اما دسترسي بر ترمزها را در هر لحظه براي دوچرخه‌سوار بسيار آسانتر مي‌سازد.

اين دوچرخه‌‌ها (Racing Bike) براي افرادي که قصد شرکت در تورها، طي کردن مسافت‌هاي طولاني و قراردادن سبد براي حمل لوازم با آن را دارند به دليل نوع تنه آن انتخاب مناسبي نخواهد بود.
ايران چرخ