جاذبه های هدایای تبلیغاتی در محیط فیزیکی نمایشگاه ها

با توجه به افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و نیز رشد بازار مصرفی محصولات و خدمات و پیشرفت های علمی فراوان ، برای کارشناسان امور تجارت و بازاریابی فرصتی فراهم ساخته تا با استفاده از روش های جدید، از این وضعیت بهره جسته و با جلب رضایت مشتریان فعلی و بالقوه ، وضعیتی ایده آل را برای سازمان فراهم کنند. هدف اصلی این مقاله بررسی جاذبه های هدایای تبلیغاتی در محیط فیزیکی نمایشگاه ها برای ایجاد نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان مصرفی می باشد. و در واقع در این مقاله رابطه بین هدایای تبلیغاتی و ایجاد نگرش عاطفی در محیطی نزدیک به محصولات تولیدی یا خدماتی اصلی را بررسی می کنیم ، تحقیق حاضر مفهومی بوده، و یک مطالعه مروری بر تحقیقات سال های گذشته هست. تحقیقات گذشته بیانگر آن است که حضور در نمایشگاه های مختلف فروش را تا حد زیادی افزایش می دهد و منجر به ایجاد شهرت می شود و هدایای تبلیغاتی در کنار محیط فیزیکی مطلوب می تواند باعث بوجود آمدن یک رویکرد عاطفی و در نهایت قصد خرید مصرف کنندگان مصرفی را افزایش دهد. در واقع جذابیت هدیه عامل اصلی تاثیر گذاری است ، پس انتخاب نوع هدیه نیز مهم است. و اینجا است که تبلیغ خوب و بد معنا پیدا می کند. هدایای تبلیغاتی هوشمندانه و محیط فیزیکی که آن هدیه عرضه می شود در کنارهم اثربخشی تبلیغات را افزایش می دهد