سردنده (Shifters) دوچرخه جاده

دنده‌هاي دوچرخه جاده، به کمک اهرم¬هاي دنده که به صورت يکپارچه با ترمز ادغام شده¬اند، تغيير مي-کنند. هر شرکتي، طراحي خاص خود را داشته و با وجود اينکه همه آنها وظيفه تعويض دنده را دارند، هريک با يک روش انجام مي¬شود. در ادامه، سازوکار و نحوه طراحي شرکت‌هاي مطرح در اين زمينه بررسي خواهد شد.
STI شيمانو (Shimano Total Integration) از ديرباز بهترين سردنده مطرح در اين حوزه بوده است. در طراحي STI از دو اهرم استفاده شده است – يکي دقيقا پشت اهرم ترمز قرار دارد و ديگري، خود اهرم ترمز است که کار تعويض دنده را نيز انجام مي¬دهد.
در سردنده Shimano، حرکت اهرم سمت راست ترمز به سمت داخل، شانژمان و زنجير را روي خودرو به سمت بالا (دنده سبک‌تر) حرکت مي‌دهد و هنگامي که اهرم داخلي به سمت داخل هل داده مي‌شود، زنجير به پايين خودرو (دنده سنگين¬تر) حرکت مي¬کند. در طراحي اين قطعه، امکان انتقال متعدد به دنده سبک‌تر با يک حرکت اهرم، وجود دارد. بنابراين، هر چه اهرم ترمز بيشتر هل داده شود، دنده‌هاي بيشتري (ماکسيمم سه دنده) را درگير مي¬کند.

سردنده سمت چپ، طبق عوض کن را به کار مي‌اندازد. اهرم ترمز به سمت داخل حرکت مي¬کند و زنجير را روي طبق بزرگ مي¬اندازد و اهرم کوچک، آن را روي طبق کوچک مي¬برد. در سردنده¬هاي ارزانتر Shimano نظير Sora يا Claris، تفاوت کوچکي در تنظيمات هست، با فشار دادن اهرم کوچک به سمت بالا توسط انگشت شصت، تغيير دنده انجام مي¬شود.
سيستم SRAM، دو ضربه‌اي (Double-Tap) ناميده مي‌شود. سيستم دو ضربه‌اي داراي يک اهرم در هر يک از طرفين است (دقيقا پشت اهرم ترمز). با فشار دادن اهرم سمت راست تا محل اولين کليک، زنجير در داخل دنده کوچک‌تر در خودرو قرار مي‌گيرد. فشردن اهرم تا دومين کليک (يا ضربه دوم) و نگه داشتن آن، خودرو را تا دنده سبک‌تر جابجا مي¬کند. اولين کليک (فشار) بر روي اهرم چپ، زنجير در طبق قامه روي طبق کوچکتر، و دومين کليک، روي طبق بزرگتر منتقل مي¬شود. نمايندگي جاينت
Ergopower کمپاني Camapgnolo بصورت سيستم ترکيبي يعني يک اهرم در پشت ترمز و يک دکمه کوچک اهرمي شکل، داخل کلاهک (پوشش لاستيکي) قرار داده است. اهرم سمت راست به سمت داخل حرکت مي¬کند تا زنجير را تا بالاترين دنده¬ها بالا بياورد، در حالي که فشردن دکمه، زنجير را در حالت دنده¬هاي سنگين‌تر قرار مي¬دهد. هل دادن بيشتر اهرم و فشردن دکمه به دفعات بيشتر در اين سيستم، امکان تغيير چندين دنده را با يک حرکت فراهم مي¬کند. اهرم سمت چپ، زنجير را تا طبق بزرگتر حرکت مي‌دهد، در حالي که دکمه آن را داخل طبق کوچک‌تر مي‌اندازد.
ايران چرخ