آداب هدیه دادن‌ چگونه است

آداب هديه دادن به نحوي از انحا يك نوع هنر به حساب مي‌‌آيد. موارد زير را رعايت كنيد.
تناسب هديه: بسيار مراقب باشيد كه هديه‌اي كه مي‌‌دهيد متناسب با رابطه شما با هديه‌گيرنده باشد. اين امر نه به حجم و ابعاد قرارداد يا معامله‌اي كه انجام داده‌ايد وابسته است و نه به ميزان وقتي كه براي گيرنده گذاشته‌ايد، بلكه به ميزان نزديكي روابط، وابسته است. فواصل هديه دادن را هم از نظ ر مناسبت‌ها و تعطيلي‌ها در نظر بگيريد و تكرار بايد كرد كه كاري نكنيد كه احساس رشوه گرفتن پيش بيايد.

تشخص هديه:
اين‌كه يك هديه داراي تشخص باشد، نكته‌اي عالي است. مهم اين است كه هديه، بازتاب‌دهنده‌اي از شخصيت و علايق گيرنده آن باشد. اگر اين ويژگي‌ها در هديه لحاظ شود، گيرنده هديه به‌طور حتم احساس خوبي نسبت به دريافت آن خواهد داشت. خودکار تبليغاتي

زمان هديه:
علي‌القاعده، بهترين زمان‌ها براي هديه دادن، همان تعطيلات هستند. زمان تولد ممكن است جالب نباشد چون هديه‌گيرنده متوجه مي‌‌شود كه شما دچار زحمت شده‌ايد و اطلاعاتي را در مورد او به‌دست آورده‌ايد‌.
سالگرد يك كار يا سالگرد وقتي كه شما با هديه‌گيرنده وارد يك مرحله تجاري جديد شده‌ايد هم، جزو مواقع مناسب براي هديه دادن است.
زماني كه آغازي براي يك رقابت معنادار بوده هم جزو مواقع مناسب به شمار مي‌‌آيد.

ارايه هديه:
آماده‌سازي هديه هم آداب خاص خود را دارد. به كاغذ هديه توجه كنيد و سعي كنيد با دست خودتان چيزي بنويسيد. پيامي هم كه مي‌‌نويسيد بايد حس خوبي را به هديه‌گيرنده انتقال دهد.
اگر بر مبناي يك مناسبت شخصي هديه مي‌‌دهيد، پست كردن هديه به آدرس منزل هديه‌گيرنده هم حس خوبي دارد.

نام و لوگوي شركت:
نام و لوگوي شركت را بر روي هديه داشته باشيم يا نداشته باشيم. اين يك موضوع مهم است.

اگر نام و لوگوي شركت بر روي هديه باشد، حتماً در يادها مي‌‌ماند و به‌خصوص اگر هديه ما كاربردي بوده و در طول روز هم مورد استفاده قرار گيرد، طبعاً از نظر در ذهن ماندن، مؤثر‌تر هم خواهد بود. اما يادتان باشد كه در اين نوع هديه دادن بايد مراقب تبليغ آشكار هم بود. پس بايد كوشيد موضوع را كاملاً شخصي كرده و هديه را به نوعي‌ طراحي كرد كه انگار مخصوص هديه‌گيرنده طراحي شده است.