کفش مخصوص دوچرخه سواری چه فرقی با کفش ورزشی دارد ؟

دوچرخه سواري نيز مانند همه ورزش ها داراي قواعد و اصولي ميباشد که اگر از ان پيروي کنيم جزو لذت بخش ترين ورزشهاي  زندگيمان ميشود. شما مي توانيد با هر نوع کفش دوچرخه سواري کنيد، اما کساني که به طور منظم دوچرخه سواري مي کنند مي توانند از مزاياي کفش هايي که مخصوص دوچرخه سواري طراحي شده اند بهره مند شوند.
يکي از اين اصول که بسيار زياد شما را در رکاب زدن و کمتر تلف شدن انرژي شما، کمک ميکند کفش و پنجه  مخصوص دوچرخه سواري ميباشد.کفش هاي مخصوص در زير کفيشان جاي مخصوص براي بستن پل پنجه دارند که بعد از نصب کردن آن پاي شما در پنجه فيکس شده و به راحتي و قدرت بيشتر ميتوانيد رکاب بزنيد.
وقي دوچرخه سوار با کفش و پنجه ساده رکاب ميزند فقط ميتواند به سمت پايين بر روي پنجه و قامه فشار بياورد که بخشي از انرژيش به هنگام بالا آوردن قامه هدر ميرود ولي وقتي با کفش و پنجه مخصوص اين عمل را تکرار کند هم ميتواند به سمت بالا و هم به سمت پايين بر روي پنجه و قامه فشار بياورد و قدرت رکاب زدن خودش را تقريبا دو برار کند.