هدیه تبلیغاتی مدیریتی خاص

همواره در مناسبتهاي مختلف نظير روزپدر ، روز مادر ، هداياي سال نو همچنين در سالروز تولد عزيزانتان اينکه چه چيزي را به عنوان عيدي و هديه تولد به آنها اهدا کنيد که هم کاربردي و هم متفاوت و ارزشمند باشد وقتي زيادي از ذهنشان را به عبارت ديگر انتخاب يک هديه مناسب و فاخر به عنوان کادوي تولد، کادوي روز مادر يا کادوي روز پدر ميزان اهميت و توجه ويژه شما را به فرد مورد نظرتان روشن تر به اثبات خواهد رساند.شرکت ها و کمپاني هاي معتبر با اهداف متفاوتي اقدام به تهيه و توزيع هداياي تبليغاتي ميکنند. اين اهداف هر کدام داراي تعريفي مشخص ميباشند. از ديدگاه علم برندينگ و تبليغات، اين هدايا حاوي پيام هايي با اهدافي مشخص از سوي توزيع کننده ميباشد، مخصوصا زماني که مخاطب براي ما جزو افراد خاص و مهم باشد. همانطور که در قبل بيان شد، جهت دستيابي به اين مقصود ميبايست اين افراد را از جنبه هاي متفاوت زير بررسي نمود:

هديه تبليغاتي خاص
جايگاه اجتماعي
موقعيت سازماني
نوع صنعت
افراد در ارتباط
سطح آگاهي و دانش
ويژگي هاي شخصيتي و روانشناسي
علايق فردي
و …
همانطور که ملاحظه گرديد، انتخاب هداياي تبليغاتي فاخر، نيازمند ابزارهاي مناسب مي باشد و اين ابزارها عموما پرهزينه و چالش برانگيز هستند. لذا اکثر سازمانها ترجيح ميدهند به جاي صرف هزينه هاي تحقيقاتي و زماني جهت اين مسئله، از روشهاي سليقه اي استفاده کنند که نتيجه اين روش تحميل هزينه هاي گزاف و اثر بخشي کم خواهد بود. فلش مموري تبليغاتي