قفل و کاور دوچرخه سوار

قفل دوچرخه:
اگر قصد طبيعت گردي با دوچرخه و سفرهاي چند روزه با دوچرخه را داريد به اين وسيله در هنگام شب و در كمپهاي شبانه احتياج خواهيد داشت.
نكات:
1) براي قفل كردن و بستن دوچرخه ها به هم در هنگام خواب بايد از قفل و البته از نوع كابلي كه جمع شونده هستند و امكان بستن تعداد بيشتري دوچرخه را دارند استفاده كنيد. لوازم و قطعات دوچرخه
2) هيچ گاه به خلوت و بكر بودن منطقه اتراقي اعتماد نكنيد .

كاور و روكش تنه:
براي جلوگيري از خراشيدگي تنه و آسيب ديدن آن مخصوصا در حمل دوچرخه با ماشين در برنامه هاي دوچرخه سواري استفاده از كاور تنه و پوششهاي محافظتي الزامي است. هم چنين مي توانيد براي حمل و نقل دوچرخه ها از ساك مخصوص دوچرخه نيز استفاده كنيد.