چرا از دوچرخه‌هاي زنانه یا LIV استفاده مي‌كنيم؟

شايد شما از آن دسته افرادي باشيد كه با تفاوت‌هاي دوچرخه‌هاي مخصوص بانوان آشنايي كافي نداشته باشيد، در اينجا بايد بگوييم در ساخت دوچرخه‌هاي زنانه نكاتي رعايت شده كه منجر به راحتي و لذت بيشتر بانوان حين دوچرخه‌سواري مي‌شود. به طور کلي سه ويژگي زير را مي‌توان براي انتخاب دوچرخه‌هاي زنانه نام برد:

FIT .1
FORM .2
FUNCTION .3

FIT .1
محل قرارگيري مرکز جرم خانم‌ها پايين‌تر از آقايان است.
تمرکز نيرو براي خانم‌ها در قسمت پايين بدن مي‌باشد.
تمرکز جرم و تعادل بايد به توپي تنه باشد
اتلاف انرژي کمتر و راحتي سواري و تعادل بهتر


تغييرات طراحي در دوچرخه هاي LIV
زاويه بدن
زاويه زين
زاويه پيشاني
طول کرپي
طول فرمان

FORM .2
رنگ‌بندي و طراحي براي دوچرخه‌هاي LIV در سه رده OFF ROAD،ON ROADو X ROAD، با لباس‌ها و لوازم جانبي LIV هماهنگ هستند.

FUNCTION .3
لايه‌گذاري بهينه شده تنه‌هاي کربن
قطعات محرکه
زين دوچرخه
سحر اسپرت