روکش کفش دوچرخه سواری (روکفشی)

زماني که هوا سرد يا مرطوب مي شود، اين روکش ها با قرارگرفتن روي کفش دوچرخه سواري  ، آن را مي پوشانند. اين روکفشي ها از جنس نئوپرن يا لامينيت ساخته مي شوند که باعث عايق شدن و مقاومت در برابر آب مي شوند.
قسمت کف کفش براي جا رفتن پل و پاشنه کفش آزاد مي باشد. روکفشي ها فقط بمنظور دوچرخه سواري ساخته شده اند و نبايد در هنگام راه رفتن مورد استفاده قرار گيرند چون قسمت کف آنها براي اينکار طراحي نشده اند.
براي دوري از يک سواري در فصل سرد، استفاده از اين روکفشي ها مورد توجه مي باشد. روکفشي ها با پوشاندن کفش شرايط گرم و دلپذيري را براي پاهايتان به ارمغان مي آورد.