دوچرخه سواری در شب

اگر تجربه رانندگي در شب را داشته باشيد به راحتي درک کرده ايد که عدم وجود نور کافي و يا استفاده از چراغ هاي ضعيف و کم نور بر روي ديد شما و تشخيص موانع تاثير به سزايي دارد و به دنبال آن شما قادر نيستيد با سرعت مطلوب رانندگي کنيد.
در دوچرخه سواري نيز شرايط مشابهي وجود دارد. نکته مهمتر در دوچرخه سواري شبانه اين است که رانندگان ساير وسايل نقليه قادر به تشخيص به موقع شما در مسير باشند تا بتوانند فضاي لازم جهت حرکت را در اختيارشما قرار دهند.
شايد جالب باشد بدانيد که استفاده از يک مجموعه چراغ دوچرخه مناسب شامل حداقل يک چراغ جلو (سفيد رنگ) و يک چراغ عقب (قرمز رنگ) در بسياري از کشورهاي اروپايي يک الزام قانوني براي دوچرخه سواري در شب محسوب مي شود.
در حال حاضر، مجموعه بزرگي از چراغ هايي که مطابق با استاندارد طراحي شده و نيروي الکتريکي مورد نياز آنها توسط باتري تامين مي شود، با قيمت مناسب در بازار موجود هستند که هيچ بهانه اي براي تجربه دوچرخه سواري در سکوت و آرامش شب، باقي نمي گذارند.
اما همين امر و تنوع بالا، انتخاب چراغ مناسب را براي کاربران دشوار کرده است.
با توجه به آمار رو به رشد مشتاقان دوچرخه سواري و کساني که مايلند در شب هاي طولاني فصل زمستان و يا غروب هاي دلچسب تابستان؛ اوقات فراغت خود را با اين ورزش مفرح پر کنند، نسل جديدي از چراغ هاي قدرتمند، سبک وزن و قابل اطمينان وارد بازار شده اند.

"ديدن" يا "ديده شدن" تفاوت کليدي در پاسخ به اين سوال است.

با توجه به نياز و اولويت بندي شما، انواع مختلفي از چراغ ها وجود دارند که جداي از بحث هزينه، با توجه به قدرت روشنايي، عمر باتري و... تقسيم بندي مي شوند.
اما اگر هدف اوليه شما ديده شدن توسط ساير رانندگان است، نگران هزينه نباشيد. به عبارت ديگر، اگر شما شبانه دريک مسير ناهموار کوهستاني در حال دوچرخه سواري باشيد و يا به هردليل ديگري نيازي به نور بيشتر حس کنيد، يعني اولويت شما "ديدن" باشد، بايد هزينه بيشتري متقبل شويد.
ايران چرخ