انتخاب بهترین هدیه تبلیغاتی چگونه است

طبق بررسی‌های به عمل آمده اكثر هدایای تبلیغاتی، به مشتریان عمده اهدا می‌‌شوند، سپس نوبت به كارفرمایان می‌‌رسد و آنگاه به مشتریان موفق.
علل هدیه دادن متفاوت است و طیفی از <تشكر از مشتریان قدیمی> تا <تشكر از یك كارمند> را كه تعطیلات آخر هفته‌اش را به مرخصی نرفته و كاركرده در بر می‌‌گیرد. البته یك دلیل ثابت برای هدیه دادن وجود دارد: تقویت روابط شخصی بین هدیه‌دهنده و هدیه‌گیرنده.
انگیزه‌ها در هدیه دادن‌ها متفاوت است به‌خصوص از این نظر كه آیا هیچ پیش‌شرطی در هدیه دادن نهفته است یا خیر. این امر به‌خصوص باید در نظر گرفته شود كه آیا هیچ نشانه‌ای از تبلیغ در آن هست یا نه. البته نباید گمان كرد كه بحث الان در این چارچوب است كه نباید هیچ نفعی از هدیه دادن حاصل شود. برای برخی از شركت‌ها هدیه دادن بخشی از استراتژی بازاریابی است. خودکار تبلیغاتی
همگان بر یك نكته اتفاق‌نظر دارند: هدیه دادن یكی از راه‌های مقرون به‌صرفه برای ایجاد حس مشاركت و ایجاد روابط ارزشمند است.

پژوهش‌ هدیه
اگرچه هیچ مدرك مشخصی در این زمینه وجود ندارد كه به شما اطمینان بدهد كه هدایای تبلیغاتی قطعاً بازده‌ای برای شما خواهند داشت، اما به هر حال انجمن بین‌المللی محصولات تبلیغاتی پژوهش‌های مستمری را در زمینه روابط هدیه‌دهندگان و هدیه‌گیرندگان انجام می‌‌دهد كه یافته‌های یكی از آن‌ها حاكی از این است كه آنان كه هدیه می‌‌دهند در مقایسه با شركت‌هایی كه هدیه نمی‌‌دهند دو برابر شانس تماس گرفتن از طرف هدیه‌گیرندگان را دارند.

شركت مزبور در یك پژوهش متوجه شد كه 5 هزار مشتری دریافت‌كننده هدایا، خرید بیشتری از شركت داشته‌اند (در مقایسه با مشتریانی كه هدیه دریافت نكرده‌اند‌).
حتی اگر شركت شما دارای چنین بخش پژوهشی نیست،‌ این دلیل نمی‌‌شود كه استراتژی بازاریابی نداشته باشید. هدیه دادن به شیوه صحیح می‌‌تواند به ایجاد مناسبات خوب بینجامد و حكم خون را در زندگی اقتصادی شما داشته باشد.